Bekæmpelse af bjørneklo

Bjørneklo fjernes for kommuner og erhverv på Østsjælland

Vi tilbyder at fjerne bjørneklo på naturarealer for kommuner og erhvervsdrivende. Bjørnekloen kan fjernes med flere forskellige metoder, og vi sammensætter gerne et individuelt tilbud til dig. 

Kontakt med saften fra bjørneklo kan eksempelvis forårsage hudirritation, forbrændinger og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. For at undgå disse risici er det vigtigt at fjerne bjørneklo fra områder, hvor mennesker færdes.

 

Derfor skal bjørneklo bekæmpes

En af de mest problematiske ukrudtsplanter der findes her i Danmark er den store bjørneklo. Den vokser hurtigt og kan blive utroligt høj, hvilket gør den til en udfordring at fjerne.

Bjørneklo er kendt for sine store, skarpe blade og tykke stængler, der kan forårsage hudirritation, hvis man kommer i kontakt med dem. Det er derfor vigtigt at håndtere bjørneklo med forsigtighed og bruge passende beskyttelsesudstyr. 

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det betyder, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Kommunen kan således lovmæssigt pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten. Bekæmpelse af bjørneklo er derfor en meget vigtig del af at holde vores natur sund og sikker. 

3 metoder til bekæmpelse af bjørneklo

Der er overordnet tre måder til bekæmpelse af bjørneklo:

  • Rodstikning/opgravning
  • Slåning
  • Græsning

Desuden kan man standse spredning af planter fra et areal ved at fjerne blomsterskærmene, før frøene modnes.

Bekæmpelse af bjørneklo skal i mange tilfælde gentages 2-3 gange i løbet af sommerhalvåret for at have nogen mærkbar effekt. Særligt det første år, man går i gang med bekæmpelse af bjørneklo, vil indsatsen være ekstra krævende. Herefter kan man langsomt reducere ukrudtsbekæmpelsen.

Udfyld formular og få et tilbud på fjernelse af bjørneklo
Sidebar kontakt
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram