LANGAGERGÅRD TILBYDER:

Opbevaring af campingvogne på Sjælland

Langager tilbyder opbevaringpladser til campingvogne, autocampere, både, trailer og containere.

Vores pladser er beliggende i Tune, ved Roskilde. De kan benyttes af både private og virksomheder.

Vælg mellem tagoverdækkede pladser, asfaltpladser og pladser med græs.
Skriv mail til os

Døgnbemanding på pladsen

24 timers videoovervågning

Vaskeplads til fri afbenyttelse

Kontaktoplysninger

Kontoret har åbent hver torsdag fra kl. 10-12. Samt sidste søndag i hver måned også fra kl. 10-12.

Henvendelse på mail: langager.udlejning@gmail.com

Telefonisk henvendelse: 23 72 80 40 mandag – fredag mellem kl. 9-16.

Akutnummer: 26 74 80 40.

Eksempler hvor man kan gøre brug af akutnummeret:

 • Nøglebrikken virker ikke
 • Skader
 • Hærværk og tyveri m.m.
autocamper

Derfor skal du opbevare din campingvogn hos os

 • 570 af Danmarks flinkeste campingvognsejere, har deres vogn stående hos os.
 • Asfaltveje rundt på pladsen.
 • Nummerplade skilte, så der er faste pladser.
 • Alle pladser er mellem 3-4 meter brede.
 • Video overvågning - Adgang 24 timer i døgnet, med nøglebrik.
 • Toiletter (bygning 27) - mulighed for tømning af campingtoilet (bygning 37).
 • Kontor med faste åbningstider.
 • Vi slår græsset på pladsen.
 • Græsslåmaskine til rådighed, så man selv kan slå græsset under sin vogn (bygning 37).
 • Vaskeplads (åben når det er frostfrit april-november) (område 8).
 • Døgnbemanding på pladsen.
 • Kompressor (så man kan fylde luft i hjulene).
 • Strøm til rådighed ved vaskeplads.

Priser for opbevaring

 • Opbevaring af campingvogn, autocamper, båd eller trailer på græs: 2000 kr. om året.
 • Opbevaring af campingvogn på asfalt: 2500 kr. om året.
 • Opbevaring af campingvogn under tag: 2500 kr. om året.
 • Pladser under tag: 3500 kr. om året.
 • Opbevaring af trailer: 1500 kr. om året.
 • Nøglebrik: 500 kr. i depositum.

Vilkår

 • Betalingen foregår forud for et år ad gangen.
 • Inden du ankommer med din vogn, skal den første faktura på leje og nøglebrik være betalt. Efterfølgende modtager du en mail med en faktura hvert år, den 1. i den måned du blev tilmeldt.
 • På indbetalingen af fakturaen, bedes du angive fakturanummeret i ”Navnet til modtageren”.
 • Du bedes også tjekke om dine oplysninger, på fakturaen er korrekte; adresse, registreringsnummer, plads nr. osv. Hvis der er fejl eller mangler i dine oplysninger, send da venligst en mail til langager.udlejning@gmail.com, med de korrekte oplysninger.
 • Betalingsfristen er 8 dage. Hvis der ikke bliver betalt kommer 1. rykker og derefter 2. rykker. Hvis 2. rykker ikke betales inden fristen, bliver campingvognen låst fast og først frigivet når det skyldige er betalt. Derefter bliver man opsagt fra pladsen.
 • Vogne der har stået på pladsen i over 12 måneder, uden der er blevet betalt, betragtes som forladt, og Langager Udlejning har dermed retten til, at skille sig af med vognen, uden yderligere henvendelse til ejer.
 • Der returneres ikke penge fra årslejen, hvis man ønsker at fraflytte sin plads før året er gået.
 • Årslejen følger den person der har registret sig og indbetalt lejen, dvs. at det er gratis at få et nyt nummerpladsskilt, hvis man køber en ny campingvogn, men man kan ikke skifte til båd eller trailer. Ved skift af campingvogn sendes screenshot af den nye registreringsattest til kontoret, derefter vil man få et nyt nummerpladeskilt.
 • Man kan ikke sælge sin vogn, og lade ny køber overtage nøglebrik og plads. Den nye ejer skal indbetale og oprettes som ny gæst, selvom vognen har stået på pladsen i forvejen, og der skal fremvises registreringsattest, der viser hvornår købet er gået igennem.
 • Efter ankomst vil du modtage et nummerpladeskilt til din campingvogn. Skiltene må ikke tages ned eller flyttes, tegnes eller sættes klistermærker på, heller ikke ved opsigelse af pladsen.
 • Vi anbefaler man har sit telefonnummer stående i vinduet på sin vogn.
 • Du skal parkere din vogn, så midten af din campingvogn, er ligeud for dit nummerpladeskilt. Hvis du gentagende gange holder forkert og spærre pladsen for nabovognen, vil du blive faktureret 500kr i bøde gebyr, for hver gang vi skal henvende os til dig, og minde dig om, at parkere korrekt.
 • Campingvognen står her på ejers ansvar. Langager Udlejning påtager sig intet ansvar og er ikke erstatningspligtig i nogen tilfælde, hverken ved tyveri, hærværk, stenslag, storm, brand og lign.
 • Det er ikke tilladt at opbevare andet udover sin campingvogn på dens plads. Stiger, kegler, trailer, cykler eller andre campingvogne bliver fjernet uden varsel.
 • Man må have fliser liggende som man bruger til at have under benene på sin vogn, de skal dog stilles op af hegnet eller ligges på skrænten, så det er muligt at slå græs, når vognen ikke er der.
 • Man må gerne grave fliser ned, bare de ligger langt nok nede, så de ikke ødelægger vores græsslåmaskine.
 • Man skal sørge for at holde sin plads fri fra alle sten brædder mm. når vognen ikke holder der.
 • Hvis der ligger fliser/sten på pladsen, bliver den ikke slået.
 • Langager Udlejning er IKKE erstatningspligtige ved stenslag, lavet af vores plæneklipper og vi dækker IKKE selvrisikoen. Derfor beder vi alle om, at man inden sæsonen for græsslåningen starter, fjerner sten i nærheden af sin vogn.
 • Så snart vi har modtaget den første indbetaling fra dig, accepterer du at følge vores vilkår og retningslinjer og det er dit eget ansvar at holde dig opdateret om eventuelle ændringer. Ændringer bliver opslået på informationstavlen ved kontoret.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din plads, bedes du gøre følgende, i denne rækkefølge:

 1. Flyt din vogn fra pladsen.
 2. Send en mail til langager.udlejning@gmail.com.
  Hvor du skriver:
  - Opsigelse.
  - Vognens reg. nr
  - Plads nummer.
 3. Læg nøglebrikken i vores postkasse uden for porten (Langager Udlejning Postkasse nr. 3) i en konvolut, med navn og bankoplysninger.
  - Opsigelsen skal ske skriftligt på mail og nøglebrikken skal være afleveret, inden du modtager din faktura. Hvis ikke vi modtager opsigelsen på mail og vognen ikke er flyttet inden den 1., når man modtager sin faktura, skal man - uden undtagelser, betale fakturaen for næste års leje.
  - Der returneres ikke penge, for årslejen, hvis man ønsker at forlade pladsen, før året er omme.
  - Depositummet vil blive tilbagebetalt, senest 30 dage efter nøglebrikken er modtaget.
  - Nummerpladeskiltet må ikke fjernes fra pladsen.
  - Nøglebrikken bliver slettet så snart vi har modtaget opsigelsen på mail, derfor er det vigtigt, at man flytter sin vogn FØR man opsiger pladsen på mail.
  - Navnet på nøglebrikken, skal stemme overens med personen depositummet skal tilbagebetales til.
  - Der skal ryddes op på pladsen inden den forlades, dvs. brædder og fliser skal fjernes. Man behøver ikke at fjerne fliser man har gravet ned, så længe de ligger pænt og plan med jorden. Hvis Ikke der er ryddet op på pladsen, kan der blive trukket et gebyr fra nøglebrik-depositummet.
  - Så snart vi har modtaget din opsigelse på mail, udlejer vi pladsen igen, det er derfor ikke muligt at fortryde, når først man har sendt sin mail med opsigelse.
opbevaring af campingvogne

Vi anbefaler

 • At man kigger til sin vogn, mindst to gange årligt- helst mere.
 • At man tilmelder sig Facebook gruppen ”BASEN – TUNE - Campingvognopbevaring m.m.
 • At man har sit telefonnummer stående i forruden på sin vogn.
 • At man har sine støtteben nede, i efteråret/vinterperioden, hvor der er meget blæsevejr.
 • At man altid tjekker at oplysningerne på ens faktura er korrekte, adresse, tlf. nr. mm.
 • At man kører en lille runde på hele pladsen, når man er her.
 • Hvis man bruger overdæk til sin vogn i vinterperioden, at man spænder det ordentligt fast og at man tjekker at det stadig sidder rigtigt på, efter kraftigt blæsevejr.
 • At man selv slår græsset under sin vogn, hvis der er en hel sæson, hvor man ikke bruger den.
 • Det er ens eget ansvar at holde sig opdateret om ændring på pladsen. Alt bliver slået op på info-tavlen ved kontoret eller i Facebookgruppen.
 • At man kontakter os, hvis man har spørgsmål, frustrationer eller ideer til at gøre stedet bedre.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram